REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO CMIC DELEGACIÓN CAMPECHE